Հաշվետվություն

2020 թվականի I — ին եռամսյակի հաշվետվություն

2019 թվականի IV եռամսյակի (տարեկան) ծախսերի և պարտքերի մասին հաշվետվություն

2020 թվականի բյուջեի նախնական նախագիծ

2019 թվականի I I I — րդ եռամսյակի ծախսերի և պարտքերի մասին հաշվետվություն

2019 թվականի I I — րդ եռամսյակի ծախսերի և պարտքերի մասին հաշվետվություն

2019 թվականի I — ին եռամսյակի (տարեկան) ծախսերի և պարտքերի մասին հաշվետվություն

2018 թվականի IV եռամսյակի (տարեկան) ծախսերի և պարտքերի մասին հաշվետվություն

Կուտական գյուղի միջնակարգ դպրոցի  2018 թվականի հաստատված նախահաշիվ և հաստիքացուցակ

Նախահաշիվ           Հաստիքացուցակ

2019 թվականի բյուջեի նախնական նախագիծ

2018 թվականի III -րդ եռամսյակի ծախսերի և պարտքերի մասին հաշվետվություն

2018 թվականի II -րդ եռամսյակի ծախսերի և պարտքերի մասին հաշվետվություն

Կուտական գյուղի միջնակարգ դպրոցի  2018 թվականի հաստատված նախահաշիվ և հաստիքացուցակ

Նախահաշիվ     Հաստիքացուցակ

2018 թվականի I -ին եռամսյակի ծախսերի և պարտքերի մասին հաշվետվու

2017 թվականի IV եռամսյակի (տարեկան) ծախսերի և պարտքերի մասին հաշվետվություն

2018 թվականի բյուջեի նախնական նախագծում քննարկումներից հետո փոփոխություն տեղի չի ունեցել:

Ներքին գնահատում 2016-2017

III-րդ եռամսյակի ծախսերի և պարտքերի մասին հաշվետվություն

2018 թվականի բյուջեի նախնական նախագիծ

Kutakani m.d 2-rd er.

1-in eramsyak  1-in eramsyak,

Նախահաշիվ 2017 /հաստատված/

Հաստիքացուցակ 2017